Inspireren,  Lesmateriaal

Design Sprint

Ontdekken en Ontwerpend denken is het onderwijs van de 21e eeuw. Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijk manier van werken of te werken als ontwerper. Het onderzoeks- en ontwerpproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.

 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat uit van het volgende stappenplan:

Confrontatie

Verkennen

Opzetten experiment

Uitvoeren experiment

Concluderen

Communiceren

Verdiepen/Verbreden

Probleem constateren

Verkennen

Ontwerpvoorstel maken

Prototype maken

Testen en bijstellen

Communiceren

Verdiepen/Verbreden

Ontwerpend leren in het kunstvak

In het kunstvak ben ik er van overtuigd dat we ook meer met ontwerpend leren kunnen doen. In 5 fases begeleid je je leerlingen van startpunt naar eindproduct. Vaak werken leerlingen aan de hand van een probleem dat ze moeten oplossen. Het begeleiden hiervan kan daardoor best een pittige klus zijn maar daar zijn wij kunstdocenten vaak wel op getraind! Wanneer leerlingen vastlopen wil je graag hands-on materiaal hebben om ze zo snel mogelijk verder te helpen. 

Daar komt DESIGN SPRINT om de hoek kijken. Met maar liefst 31 werkvormen kunnen je leerlingen altijd aan de slag wanneer ze even vastlopen. De leerling kiest een kaart uit de fase waar hij zich in bevind en heeft hierdoor een duidelijk doel voor de les.

De begeleiding van de leerkracht is tijdens deze fasen van essentieel belang om de leeropbrengsten te verhogen. Dit vraagt van de leerkracht inzicht in de denk- en werkwijzen die bij onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Maar ook een houding die leerlingen motiveert en uitdaagt op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te signaleren en deze op te lossen.

31 werkvormen in één document

Pak elk probleem aan met Design Sprint en leer leerlingen ontwerpend te leren met deze toolkit.
Leer leerlingen vaardigheden om te onderzoeken, maak ze nieuwsgierig en help ze op weg om de uitvinders van de toekomst te worden.

31 werkvormen om ontwerpend leren in de klas in te zetten.

Diverse werkvormen per fase zodat leerlingen zelfstandig een proces kunnen doorlopen

  1. Introduceren en inspireren
  2. Ontdekken
  3. Ontwerpen
  4. Prototype
  5. Presenteren

Hoe ik Design Sprint inzet

Tijdens mijn vak werken leerlingen aan mondiale thema’s waarbij ze aan het werk gaan met een challenge. Hier mogen ze vervolgens 5 a 6 weken aan werken en doorlopen ze de 5 stappen die hierboven benoemd zijn. Tijdens de opdracht ‘Ontwerp een mediaproduct waarbij je jonge kinderen enthousiast maakt over gezonde voeding’ zijn deze kaarten dan ook al goed gebruikt tijdens de les. 

 

Het mooie aan deze vorm van werken is dat elke leerling zijn eigen uitdaging kiest. Daar hoort ook een persoonlijke vorm van onderzoeken bij. Mijn leerlingen hebben dan ook de mogelijkheid om altijd de kaarten van Design Sprint uit de kast te pakken. Deze kaarten zijn zo beschreven dat ze zelfstandig aan de gang kunnen met het onderzoeken, ontwerpen en of maken van hun eindproduct. Ook de vorm hoe ze iets kunnen presenteren staat vrij.  

De kaarten van Design Sprint heb ik voor het gemak geprint en gelamineerd. Toch ben ik van plan om ze binnenkort een keer naar de drukker te sturen en er stevige kaarten van te laten maken. Doordat ze gelamineerd zijn is het soms lastig de beschikbare templates op de achterkant van de kaarten te kopiëren. 

Met het ontwerpen van Design Sprint heb ik zo goed mogelijk nagedacht over de vormgeving. 

  • De bovenste balk geeft aan in welke fase de werkvorm thuis hoort. 
  • De instructie is  geschreven voor de leerling 
  • Sommige werkvormen hebben een template voor extra gebruiksgemak
 
Ik kan niets anders zeggen dan dat Design Sprint een gemak is in het klaslokaal!